OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Pedagogisk psykologisk tjeneste - PPT

Pedagogisk-psykologisk tjeneste for videregående opplæring (PPT vgo) skal sørge for at ungdom (elever, lærlinger og lærekandidater) i videregående opplæring får et tilbud om rådgivning i forhold til vansker av faglig, sosial eller personlig karakter. PPT vgo skal bidra til at ungdom med rett til videregående opplæring får en differensiert, tilrettelagt og tilpasset opplæring. Tjenesten er også et tilbud til skolene om bistand i arbeidet med tilrettelagt opplæring og spesialundervisning.

PPT vgo utreder og gir sakkyndige vurderinger etter Opplæringsloven på mange områder: Rett til prioritert inntak, rett til spesialundervisning, rett til tilrettelegging ved prøver og eksamen, behov for fritak fra vurdering med karakter i norsk sidemål, rett til søknad om fritak for vurdering i fremmedspråk, rett til utvidet opplæringstid (fjerde og femte skoleår) eller behov for opplæring i tegnspråklig miljø.

PPT er samlokalisert med Elev- og lærlingetjenesten på Aust-Lofoten videregående skole.

Les mer om PPT i Nordland fylkeskommune her: PPT i Nfk

Henvisning til PPT

For at PPT skal kunne arbeide direkte med en elev/lærling/lærekandidat må det foreligge en formell henvisning, med samtykke fra elev. Følgende kan ta kontakt: 

  • Lærer eller rådgiver  

  • Eleven selv eller foresatte  

  • Elever over 15 år uten samtykke fra foresatte 

  • Lærlinger/lærekandidater eller veileder i bedrift 

Henvisningsskjema PP-tjenesten (DOCX, 42 kB)

Jill-Annie Kjelbergvik
Ped.psyk.rådgiver
Tlf: 756 55 139/ 930 50 201
jilkje@vgs.nfk.no