OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Informasjon om Visma InSchool til foresatte

Nordland fylkeskommunes videregående skoler har tatt i bruk Visma InSchool (ViS) for det skoleadministrative arbeidet.

 

Foresatte med foreldreansvar kan logge seg på ViS via nettsiden, Visma InSchool | Innlogging. Appen for smarttelefoner er kun tilgjengelig for elever og lærere. 

Viktig! Varselbrev om for høyt fravær eller fare for at lærer ikke har vurderingsgrunnlag sendes kun i VIS, og foresatte bør sjekke VIS ukentlig for varsler og meldinger.

Foresattes innsyn i ViS er begrenset av personvern, f.eks. at man er helserettslig myndig fra man er 16 år. Skolen kan derfor ikke gi foresatte detaljert informasjon om fravær og fraværsgrunnen siden dette kan være knyttet til helse.   

Skolens mulighet for å gi foresatte innsyn er videre regulert av anbefalinger fra Datatilsynet. Kontinuerlig tilgang til informasjon om fravær mener Datatilsynet er inngripende overfor eldre elever, dvs 16-åringer. Skolene i Nordland vil derfor begrense informasjon om fravær til oversikt over totalt fravær og varsel om høyt fravær opp mot fraværsgrense eller mangel på vurderingsgrunnlag. 

For mer informasjon om hva man som foresatt har tilgang til av opplysninger i ViS se; Visma InSchool - skoleadministrativt system - Nordland fylkeskommune (nfk.no)  

Nyttige lenker: 

https://www.datatilsynet.no/personvern-pa-ulike-omrader/skole-barn-unge/laringsplattformer/ 

https://www.helsenorge.no/rettigheter/helserettigheter-for-barn-og-unge/#rett-til-a-bestemme-selv 

Aust-Lofoten vgs